ทัวร์เขาใหญ่ วันเดียว เทรคกิ้ง

ทัวร์เขาใหญ่ วันเดียว เทรคกิ้ง เดินป่า เต็มวัน วันเดียว เที่ยวได้ ชิวๆ ออกจาก กรุงเทพ ตอนเช้าตรู่ มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ ปากช่อง นครราชสีมา. ทัวร์เขาใหญ่ เดินป่า ผจญไพร เทรคกิ้ง เป็น โปรแกรมเที่ยว เขาใหญ่ ยอดฮิต โปรแกรมเที่ยว เขาใหญ่ ยอดฮิต ที่จะได้สัมผัส เข้าถึงธรรมชาติ ป่าเขาอย่างแท้จริง. อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็น พื้นที่ มรดกโลก World Heritage Site อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นกว้างใหญ่ ที่ครอบคลุมด้วยกัน 4 จังหวัด คือ 1. อำเภอมวกเหล็ก 2. อำเภอแก่งคอย 3. จังหวัดสระบุรี, 4.อำเภอปากช่อง 5.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 1. อำเภอนาดี 2. อำเภอกบินทร์บุรี 3. อำเภอประจันตคาม 4. อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และ 1. อำเภอปากพลี 2. อำเภอบ้านนา 3. อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยเมื่อปี 2548 อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ก็ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก พร้อมได้รับการบันทึกสถิติไว้ว่า อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นแหล่งที่มีอากาศบริสุทธ์ 1 ใน 7 ของโลก

ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว จากกรุงเทพมหานคร สุ่ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

ทัวร์เขาใหญ่ วันเดียว เทรคกิ้ง เดินป่า

ทัวร์เขาใหญ่ วันเดียว เทรคกิ้ง เดินป่า ผจญไพร อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เต็มวัน สัมผัสธรรมชาติ ป่าเขา เยี่ยมชม หอดูสัตว์หนองผักชี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เขาใหญ่ น้ําตกเหวสุวัต และ น้ำตกเหวนรก

หอดูสัตว์หนองผักชี เขาใหญ่

ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว เยี่ยมชม หอส่องสัตว์ หนองผักชี ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว บรรยากาศ ชมทัศนียภาพ บน หอส่งสัตว์ หนองผักชี

ทันทีเมื่อเดินทาง สู่ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.ท่านจะได้สัมผัสถึงกลิ่นไอ ธรรมชาติ บรรยากาศ แวดล้อมด้วย ขุนเขา ลำเนาไพร เขียวขจี สองฝั่งทางระหว่างเดินทางตามเส้นทางถนน ของ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ไกด์นำเที่ยว จะพาท่านเริ่มด้วย ทริปเทรคกิ้ง เดินป่า ตามเส้นทาง เดินป่า กม.33 หนองผักชี เพื่อมุ่งหน้าสู่ ปลายทางจุดหมาย ที่ตั้งของ หอส่องสัตว์ หนองผักชี โดยใช้เวลาท่องเที่ยว ในการเดินป่า ท่องเที่ยว ชมไพร ของ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เขาใหญ่

ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ทุกอย่าง ใน เขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว ภายใน ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เขาใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูล ทุกอย่างใน อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ภายในจะมี สื่อการเรียนรู้ วีดีโอทัศน์ ภาพ และ อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่. หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ น้ำตกที่สวยงามใน เขาใหญ่ นั่นคือ น้ำตก เหวสุวัต เป็น น้ำตก ที่ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เคยได้มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ในอดีต

น้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่

ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว เที่ยวน้ำตก เหวสุวัต เขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว น้ำตกเหวสุวัต ที่ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ได้มาถ่ายทำ ที่น้ำตกแห่งนี้ใน อดีต

หลังจากเที่ยวชม น้ำเหวสุวัต แล้ว มุ่งหน้าสู่ น้ำตกที่ใหญ่ และ สวยงามอีกแห่งใน อุทยาแห่งชาติ เขาใหญ่ คือ น้ำตกแหวนรก ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า เป็น น้ำตกที่มีความสูงและสวยงามมากแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกเหวนรก มี สามชั้น ชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็นหน้าผาลาดชัน ในฤดูฝน จะมีน้ำไหลเชี่ยวมาก จนทำให้สายน้ำที่พุ่งตัวสู่แอ่งน้ำข้างล่างมีเสียงดังและละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว บริเวณ์ แวดล้อมด้วย ป่าไม้นานาพันธุ์. จบทริป เดินป่าเที่ยวชมน้ำตกแล้ว เดินทางออกจาก อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ แล้วมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดินทาง ชมทัศนียภาพ สวยงาม สองข้างทาง จากนอกเมือง สู่ เมืองหลวง.

น้ำตกเหวนรก เขาใหญ่

ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว เส้นทาง ไปสู่ น้ำตกเหวนรก น้ำตกที่ใหญ่ ที่สุดใน เขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว รูปปั้นช้าง เชิงสํญญลักษ์ เป็นอนุสรณ์ ระลึกถึง ช้าง ที่ได้ล้ม ณ ที่น้ำตกแห่งนี้ ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว ทางลงชมน้ำตก เหวนรก เป็น คอนกรีต ลาดชัน  ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว อลังการ ความสวยงาม น้ำตกเหวนรก เขาใหญ่

ทัวร์เขาใหญ่ วันเดียว เทรคกิ้ง เดินป่า

 • เดินทาง : ทุกวัน
 • เวลาทริปท่องเที่ยว : 06.30 น. – 18.00 น.
 • จุดหมายปลายทางทัวร์ : อุทยาแห่งชาติ เขาใหญ่
 • ทัวร์เริ่มจาก : กรุงเทพมหานคร
 • ทัวร์ส่งกลับ : กรุงเทพมหานคร

ไฮไลท์ และ กิจจกรรม ทัวร์เขาใหญ่ วันเดียว มีอะไรบ้าง?

 • อุทยาแห่งชาติ เขาใหญ่
 • หอส่องสัตว์ หนองผักชี กม. 33
 • ประสบการณ์ ทริปเดินป่า เทรคกิ้ง
 • สัมผัสล่องไพร กลางป่าเขา ประมาณ 2 ชั่วโมง ชมต้นไม้ยักษ์ กลางป่า เขาใหญ่
 • เยี่ยมชมศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว เขาใหญ่
 • เยี่ยมชม น้ำตก 2 สถานที่ ที่สวยงามในเขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต และ น้ำตกเหวนรก
 • ชมทัศนียภาพ สองข้างทาง บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ป่าเขา

ทัวร์เขาใหญ่ วันเดียว เทรคกิ้ง เดินป่า โปรแกรมทัวร์ ;

 • 06.30 น. รับท่านจาก โรงแรม ในกรุงเทพมหานคร
 • 07.30 น. เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมา
 • 10.30 น ถึงอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ทริปการเดินป่า ได้เริ่มขึ้นแล้ว ตามเส้นทางการเดินป่า กม.33 หนองผักชี สัมผัสธรรมชาติ ป่าเขา ชมต้นไม้ยักษ์ กลางป่า เขาใหญ่ จุดหมายปลายทาง คือ หอส่องสัตว์ หนองผักชี
 • 12.30 น.พักรับประทานอาหาร กลางวัน ภายใน อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
 • 13.00 น.เยี่ยมชม ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ศูนย์แห่งการเรียนรู้ แห่ง เขาใหญ่
 • 13.30 น.เดินทางมุ่งหน้าสู่ น้ำตก เหวสุวัต น้ำตกที่สวยงาม และ มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็น น้ำตก ที่ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เคยได้มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ในอดีต หลายปีที่ผ่านมา
 • 14.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่น้ำตกที่ใหญ่ และ สวยงามอีกแห่ง สัมผัสกลิ่นไอ ธรรมชาติ ระหว่างเดินทาง ไปยังน้ำตก จะผ่านสะพานไม้ และ เดินทางลงบันได คอนกรีต แล้วจะพบกับความสวยงาม อลังการ ของ น้ำตกเหวนรก
 • 15.30 น.เดินทางออกจาก อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ แล้ว มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร
 • 18.00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร พร้องส่งท่าน กลับที่ โรงแรม

ราคาทัวร์/คน
ผู้ใหญ่ : 3500 บาท
เด็ก : 2800 บาท

* ราคาเด็ก สำหรับ 3-9 ปี
จองทัวร์ อย่างน้อย 2 ท่าน ขึ้นไป, ทัวร์ออกเดินทางเฉพาะ : วันจันทร์ ,วันพุธ และ วันศุกร์

ราคาทัวร์ ได้รวม;

 • รถตู้นำเที่ยว
 • ไกด์ภาษาอังกฤษ
 • อาหารกลางวัน
 • ค่าธรรมเนียม อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
 • ผ้าเย็น
 • เสื้อกันฝน ( ในฤดูฝน )

* ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า แบบส่วนตัว สามารถออกได้ทุกวัน หากสนใจ รบกวนท่านแจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มการจอง

Khao Yai Tour from Bangkok Booking

 

ทัวร์เขาใหญ่ เทรคกิ้ง เดินป่า วันเดียว เที่ยวได้ ออกเดินทาง จาก กรุงเทพมหานคร

error: Content is protected !!